Europawahlrecht

Bätge, Frank engelbrecht, knut (2012) Europawahlrecht , 14. und 15. Ergänzungslieferung, Loseblatt-Kommentar, Carl-Link Kommunalverlag

Jahr(gang):2012

(Erst-)Autor: