Direkt zur HauptnavigationDirekt zum Inhalt

Böhme, J., Brust, O.; Dreßler, A., Hasselmann, D., Hellweg, D., Hiltmann, M., Marggraf-Micheel, C., Petermann, K., Schulte, S. (2021). Interviewstandards in der Praxis. Forum Assessment e.V. https://www.forum-assessment.de/publikationen/buecher (27.11.21) Interviewstandards in der Praxis

Titel:
Interviewstandards in der Praxis

Jahr(gang):
2021

Name der Zeitschrift:
Forum Assessment e.V.