Zum Inhalt Zur Hauptnavigation Zur Kurznavigation

Interviewstandards in der Praxis
Böhme, J., Brust, O.; Dreßler, A., Hasselmann, D., Hellweg, D., Hiltmann, M., Marggraf-Micheel, C., Petermann, K., Schulte, S. (2021). Interviewstandards in der Praxis. Forum Assessment e.V. https://www.forum-assessment.de/publikationen/buecher (27.11.21)

Titel:
Interviewstandards in der Praxis

Jahr(gang):
2021

(Erst-)Autor:
 • Böhme
 • J.
(Co-)Autoren:
 • Brust
 • O.
 • Dreßler
 • A.
 • Hasselmann
 • D.
 • Hellweg
 • Hiltmann
 • M.
 • Marggraf-Micheel
 • C.
 • Petermann
 • K.
 • Schulte
 • S.

Name der Zeitschrift:
Forum Assessment e.V.