Dìf?ng zhèngf? zài déguó zh?yào chéngshì de jiégòu (Strukturen lokaler Selbstverwaltung in deutschen Großstädten), Vortrag vor dem Rechtsamt der Stadt Shanghai, 2015

Hofmann, Harald (2015) Dìf?ng zhèngf? zài déguó zh?yào chéngshì de jiégòu (Strukturen lokaler Selbstverwaltung in deutschen Großstädten), Vortrag vor dem Rechtsamt der Stadt Shanghai, 2015 ,

Jahr(gang):2015

(Erst-)Autor:
  • Hofmann, Harald